Zorgstructuur

Één-zorgroute

Achter bepaald gedrag zit vaak een behoefte. Wij zijn gewend om voortdurend te kijken naar uw kind. Waarom reageert hij/zij zo? Op wat voor manier leert uw kind het beste?
Onze school heeft een Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CvOB), bestaande uit de directeur, de zorgcoördinator en de psycholoog. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de zorgstructuur op school. Om uw kind te geven wat het nodig heeft werken de leerkrachten, zorgcoördinator en de psycholoog intensief samen met de kinderlogopedist, de kinderoefentherapeut en andere ambulante begeleiders. We houden ook regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen.
De geboden hulp moet niet langs elkaar heen, maar met elkaar samenwerken.
Dit noemen we de één-zorgroute.

Handelingsgericht werken

SBO De Dijk kiest in het onderwijs voor de uitgangspunten van Handelingsgericht werken.
De vragen die we onszelf stellen zijn: ‘Wat heeft dit kind nodig om verder te kunnen? Hoe kan ik aansluiten op de leerling-kenmerken? Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De gebruikte lesmethode is daarom niet leidend, maar ondersteunend. We focussen vooral op mogelijkheden en niet op tekortkomingen.
Dit betekent niet dat we individueel onderwijs geven. We willen de groep als thuishaven handhaven.

Groepsoverzicht

Alle groepen op De Dijk werken met een groepsoverzicht vanuit ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
Hierop staan per kind persoonsgegevens, IQ-gegevens, toetsgegevens, stimulerende en belemmerende factoren, algemene en specifieke onderwijsbehoeften. Het groepsoverzicht vormt de basis voor de groepsbesprekingen die twee keer per jaar met de groepsleerkrachten en de zorgcoördinator gehouden worden. In deze bespreking ontstaat de aanzet tot de groepsplannen.

Ook worden leerlingen gesignaleerd die voor een multidisciplinaire leerlingbespreking in aanmerking komen.
ZIEN is ons pedagogisch leerlingvolgsysteem, dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart brengt.
Zo krijgt de leerkracht informatie die kan helpen bij de begeleiding van uw kind.
Deze uitkomsten bespreken we ook twee keer per jaar en verder zo vaak als nodig is.