Expertisecentrum Jonge Kind

In het schooljaar 2020-2021 is het expertisecentrum jonge kind opgezet. Het is een samenwerkingsverband tussen SBO De Dijk en het Centrum Passend Onderwijs.  Het bevindt zich in het schoolgebouw van SBO DE Dijk. De groepen geel vallen hieronder.