Ontwikkelingsperspectief

Aan de hand van het groepsoverzicht, het IQ, bepalende ontwikkelingsfactoren en allerlei andere gegevens die we van de kinderen hebben zoals de belemmerende en stimulerende factoren en onderwijsbehoeften van de kinderen, stellen wij van iedere leerling vanaf leergroep rood een prognose (ontwikkelingsperspectief; OPP) op. We voorspellen welk niveau het kind volgens ons zou moeten kunnen bereiken bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

We hebben hierbij hoge, maar ook reële verwachtingen om het maximale uit iedere leerling te kunnen halen. Deze verwachtingen en doelen bespreken we regelmatig met de ouders. Aan het begin van het schooljaar voeren we met ouders omgekeerde oudergesprekken, waarbij we met de ouders over belemmerende en stimulerende factoren spreken, en de onderwijsbehoeften van het kind. Daarnaast wordt twee keer per jaar, bij het rapport gesprek, met de ouders besproken hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van de gestelde prognose. Indien nodig wordt het ontwikkelingsperspectief één keer per jaar bijgesteld.