Visie

De Dijk is een sfeervolle school, waar rust en structuur geboden wordt.
Het is een school waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Wij zijn alert op ieders welbevinden. Op De Dijk wordt ieder kind gehoord en gezien. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

In ons onderwijs vinden wij de leerlijnen en resultaten net zo belangrijk als de sfeer, het samenwerken en het werkproces.
We vinden het heel belangrijk om onze kinderen een goede basiskennis mee te geven. We willen dat kinderen zo goed mogelijk leren lezen, rekenen, schrijven, taal. Daarom zetten we sterk in op deze basisvaardigheden. We bieden daarbij een gedifferentieerd aanbod in lesstof en instructie waardoor we elk kind passend onderwijs kunnen bieden.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen straks slagen op het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Naast het aanleren van deze basiskennis en basisvaardigheden kiezen we er dan ook bewust voor om de doelen verder te verbreden: leren van andere vaardigheden en ontwikkelen van attitudes nemen in ons onderwijs een belangrijker plaats in.

Daarbij leggen we accenten op samenwerken (coƶperatief), creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en een betrokken en nieuwsgierige houding.

Wij geven onderwijs op maat en werken met de kinderen in leergroepen. Daarbij bieden we de leerstof aan in kleine instructiegroepen, op verschillende niveaus en maken we gebruik van afwisselende werkvormen.
Betrokkenheid optimaliseren staat bij ons hoog in het vaandel.

We vinden continuĆÆteit in het pedagogisch klimaat belangrijk voor kinderen. Daarom kiezen we ervoor de ondersteuning zoveel als mogelijk in de klas te geven. Door de handen in de klas in te zetten kunnen we onze kinderen veel aandacht geven.
Kinderen leren om zelfstandig te werken, uit te dagen en meer eigenaarschap te geven zijn voor ons ook belangrijke pijlers in onze visie.