Proefplaatsing

SBO De Dijk biedt de mogelijkheid tot proefplaatsing voor kinderen tussen 4-12 jaar. Hierbij kan het gaan om kinderen die vanuit andere delen van ons land naar onze school komen (verhuizing), en waarvan nog niet zeker is of plaatsing op onze speciale basisschool de beste plek is. Ook wordt weleens besloten tot een proefplaatsing vanuit het reguliere onderwijs, zodat tijdelijk op onze school bekeken kan worden wat de hulpvraag van een kind is, op welke manier daar het beste mee omgegaan kan worden en welke onderwijssetting daarbij het best passend is voor een kind.

De duur van een proefplaatsing wordt in overleg met de coördinator van het ondersteuningsplatform, de school van herkomst, de ouders en onze school bepaald. Er worden vooraf duidelijke doelen gesteld zodat na enige tijd bepaald kan worden wat wenselijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Omdat het gaat om een tijdelijke plaatsing op De Dijk blijft het kind ingeschreven staan op de eigen basisschool.