Ons onderwijs

Op SBO De Dijk kennen we vier leergroepen:
• Leergroep Geel (4-6 jarigen)
• Leergroep Rood (6-9 jarigen)
• Leergroep blauw (9-11 jarigen)
• Leergroep oranje (11-13 jarigen )

Het onderwijs bieden we aan in leergroepen. Een leergroep bestaat uit twee stamgroepen.
Binnen de leergroep krijgen de kinderen nog beter passend onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. Dit zijn zowel mensen van binnen de school (leerkrachten, onderwijsassistenten en specialisten) als van buiten de school (stagiaires, ambulant begeleiders).

Elk kind is gekoppeld aan een vaste stamgroepleerkracht, die verantwoordelijk is voor het leerproces van zijn kinderen en met zijn groep kinderen de dag opent en sluit en de communicatie met de ouders verzorgt.
Bij het aanbieden van de leerstof is er een verdeling tussen leerkracht gestuurd leren en leerlinggestuurd leren is. Bij leerkracht gestuurd leren krijgt een kind instructie (individueel, kleine groep en/of grote groep) en geeft de leerkracht aan wat een goede werkplek is voor een kind. Bij leerlinggestuurd leren wordt kennis verwerkt (individueel, in tweetallen of in kleine groepjes).

Wij geven onderwijs op maat. Daarbij bieden we de leerstof aan in kleine instructiegroepen, op verschillende niveaus en maken we gebruik van afwisselende werkvormen. De leerstof wordt verdeeld in kleine stukjes, die eerst afzonderlijk worden aangeboden. Na voldoende inoefening wordt de leerstof geïntegreerd.

Naast het leren staat de persoonlijkheidsontwikkeling centraal. Dit is een zorg van het hele team. Niet alleen een half uur per week omdat het op het rooster staat, maar een doorgaande lijn vanaf het moment van binnenkomst tot het moment dat de leerling de school verlaat.

Als kinderen vanuit een andere basisschool op onze school komen is het van groot belang dat ze weer positieve schoolervaringen opdoen. Wij moeten kinderen hun zelfvertrouwen terugbezorgen. Dat doen we door uit te gaan van wat een kind al kan.