Oudervereniging

Oudervereniging

SBO De Dijk heeft een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het team met betrekking tot het onderwijs en de vorming van de leerlingen binnen de school te bevorderen.

De oudervereniging heeft een bestuur (de ouderraad) welke bestaat uit:
Esther Roelofs (voorzitter) (plv penningmeester)
Vacature (penningmeester)
Marloes Mulder (plv voorzitter)
Mariëlle Litjens
Masja van de Geer
Mieke Perlo
Tonny Strik
Francis de Vree

Voor vragen kunt U ons aanspreken.
Wij zijn ook te bereiken via het e-mail adres oudervereniging@sbodedijk.nl

De ouderraad helpt mee zowel bij activiteiten zelf als de organisatie hiervan. De activiteiten vinden plaats vanuit de school. Voorbeelden hiervan zijn; hulp bij de koffieochtenden, de kerstviering, de schoolverlaters avond, de luizen controle, het versieren van de school voor Sinterklaas, Kerst en carnaval. Ook zorgt de ouderraad voor drinken en wat lekkers voor de kinderen tijdens bepaalde activiteiten.
Verder verleent de oudervereniging de school waar nodig, binnen de financiële mogelijkheden, financiële ondersteuning bij onder andere sinterklaascadeautjes, schoolkamp en aanschaf van duurzame materialen voor de kinderen. Om dit ook te kunnen realiseren vraagt de oudervereniging een vrijwillige contributie van € 15,- per kind per schooljaar. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht door school.

Oudernieuws 2020-2021

pdf

Oudernieuws september 2020

Size: 332.77 KB
Hits: 124
Date added: 09-11-2020