MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit medewerkers en uit ouders. Met ingang van schooljaar 2015-2016 bestaat de MR uit vier leden. Via de MR kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht.

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals bijvoorbeeld:

 • veranderingen in onderwijs doelstellingen
 • schooltijdenregeling
 • inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling
 • de begroting
 • arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen

Elke ouder en elk personeelslid kan terecht bij de MR voor advies of vragen over schoolzaken.

Huidige samenstelling:

Namens het schoolteam:

 • Sabina Vink (voorzitter)
 • Wendy van Kessel-van Baren

Namens de ouders:

 • Ingrid van den Berg-van den Broek (moeder van Esmee leergroep blauw) (secretaris)
 • Esther Roelofs-Rutjes (moeder van Tom (leergroep oranje) en Thijs (leergroep rood)

De MR heeft voor dit schooljaar op de volgende data een vergadering gepland:

 • Dinsdag 19 september 2017
 • Dinsdag 21 november 2017
 • Dinsdag 23 januari 2018
 • Dinsdag 13 maart 2018
 • Dinsdag 15 mei 2018
 • Dinsdag 3 juli 2018

Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering, maar dienen zich vooraf aan te melden bij één van de MR-leden of via de mail;  mr@sbodedijk.nl .

 

Van links naar rechts: Esther Roelofs, Sabina Vink, Wendy van Kessel, Ingrid van den Berg

 

Hieronder de notulen van de MR-vergaderingen van schooljaar 2017-2018