MR

 Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit medewerkers en uit ouders. De MR bestaat uit zes leden. Via de MR kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht.

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals bijvoorbeeld:

 • veranderingen in onderwijs doelstellingen
 • schooltijdenregeling
 • inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling
 • de begroting
 • arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen

Elke ouder en elk personeelslid kan terecht bij de MR voor advies of vragen over schoolzaken.

Huidige samenstelling:

Namens het schoolteam:

 • Sabina Dirks-Vink (voorzitter)
 • Anouk Gerrits (secretaris)
 • Kristel van der Burgt

Namens de ouders:

 • Ingrid van den Berg-van den Broek
 • Esther Roelofs-Rutjes 
 • Eveline Visscher

  Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering, maar dienen zich vooraf aan te melden bij één van de MR-leden of via de mail;  mr@sbodedijk.nl .

  Notulen worden niet meer op de site geplaatst, i.v.m. de wet op de privacy. Ze kunnen worden opgevraagd via bovenstaand emailadres.

  De MR vergadert op de volgende data: 28 januari, 17 maart, 12 mei, 16 juni en 7 juli 2020