MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit medewerkers en uit ouders. De MR bestaat uit zes leden. Via de MR kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht.

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals bijvoorbeeld:

· veranderingen in onderwijs doelstellingen

· schooltijdenregeling

· inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling

· de begroting

· arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen

 

Elke ouder en elk personeelslid kan terecht bij de MR voor advies of vragen over schoolzaken.

Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering, maar dienen zich vooraf aan te melden bij één van de MR-leden of via de mail: [email protected]

Het jaarverslag mag niet gepubliceerd worden op de website i.v.m. de privacy. Het is op te vragen via een van de MR-leden of de directeur.