Schooltijden

De lestijden op onze school zijn als volgt:
Maandag : 8.45 – 15.00 uur
Dinsdag : 8.45 – 15.00 uur
Woensdag : 8.45 – 12.15 uur
Donderdag : 8.45 – 15.00 uur
Vrijdag : 8.45 – 15.00 uur

Alle kinderen die voor 1 september 2016 vijf jaar of ouder zijn komen elke vrijdag naar school. De kinderen die jonger zijn, zijn elke vrijdag vrij.

Op vieringen die op vrijdag vallen komen zij extra naar school.