Crisisopvang

SBO De Dijk biedt crisisopvang voor kinderen tussen 4-12 jaar met ernstige problemen, die tijdelijk niet op verantwoorde wijze onderwijs kunnen ontvangen op de eigen basisschool. Er is op de eigen school een plotselinge escalatie ontstaan. Opvang op een andere basisschool is niet haalbaar of wenselijk.

Het doel van de opvang is het opheffen van de crisissituatie, door het kind tijdelijk op te vangen op De Dijk. Hier wordt de ontstane situatie geanalyseerd en wordt gezocht naar oplossingen. Deze worden verwerkt in een plan van aanpak.
De periode van crisisopvang is in principe 6 weken. Als binnen deze periode het doel niet behaald is kan de plaatsing eenmalig met enkele weken verlengd worden.

Omdat het gaat om een tijdelijke plaatsing op De Dijk blijft het kind ingeschreven staan op de eigen basisschool. Na afloop van de crisisplaatsing wordt het kind teruggeplaatst op de eigen school. Indien dit niet mogelijk is wordt gezocht naar een passende plaats voor het kind.