Wie zijn wij?

SBO De Dijk is een school voor speciaal basisonderwijs en de enige speciale basisschool in het land van Maas en Waal. Als regulier basisonderwijs niet of onvoldoende begeleiding kan bieden aan uw kind, kan De Dijk wellicht een oplossing bieden. Wij zijn een school, bedoeld voor kinderen met speciale behoeften van didactische of pedagogische aard. De Dijk is een speciale onderwijsvoorziening die onderwijs én ontwikkelingsperspectief biedt.

Onze primaire taak is het bieden van (basis)onderwijs op maat, passend bij de specifieke hulpvragen, die kinderen die naar onze school komen, hebben. Wij zijn een voorloper op het gebied van adaptief onderwijs en excellent in het managen van diversiteit. Iedereen is, binnen onze mogelijkheden, welkom op onze school.

Voor onze leerlingen willen we een leerzame en veilige omgeving creëren. De balans tussen de cognitieve, creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voor ons de basis.

Op onze school werken mensen met passie. Elk kind krijgt bij ons een nieuwe kans. We bieden onderwijs op maat in een klimaat wat zich kenmerkt door positiviteit, geduld en rust. We geven kinderen vertrouwen en laten elk kind in zijn waarde. We spelen in op kwaliteiten van kinderen. Voor ons mag elk kind anders én zichzelf zijn.

Ons streven is dat ieder kind zich geborgen voelt bij ons op school. Wij hebben structuur en duidelijkheid hoog in het vaandel staan. Wij willen dat onze kinderen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkeling doormaken, afgestemd op de talenten van ieder kind. De sociaal- emotionele ontwikkeling stimuleren wij zoveel mogelijk, zodat kinderen leren samenwerken en er voor elkaar zijn.

Wij handelen bij ons op school vanuit respect. Vertrouwen geven en krijgen, en het bieden van veiligheid zijn belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen evenals samenwerken en zelfstandigheid. Dit komt tot uiting in de positieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. We hebben een open en positieve houding, hebben aandacht voor elkaar, we luisteren naar elkaar, we zijn eerlijk en (onder)steunen elkaar.

Voor ons betekent werken op SBO De Dijk werken vanuit het hart. Met groot enthousiasme werken we aan de ontwikkeling van onze school. We kijken naar kansen en mogelijkheden en vinden het een uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden.

 

 

Klik op de knop hieronder
voor een filmpje van
SBO DE DIJK