Terugplaatsing

Wanneer een leerling zover is dat hij/zij niet meer de specifieke hulp nodig heeft van het speciaal basisonderwijs, wordt ouders geadviseerd hun kind terug te laten keren naar het regulier basisonderwijs. Uiteraard wordt een dergelijke stap zorgvuldig met ouders besproken en voorbereid, en wordt het kind hierin ook meegenomen en begeleid.

In eerste instantie gaat het kind voor een tijdelijke periode terug naar het regulier basisonderwijs, in de vorm van een proefplaatsing. Wanneer iedereen ervan overtuigd is dat de terugkeer de juiste stap is, wordt plaatsing op de reguliere basisschool permanent. Gedurende de periode van de proefplaatsing worden de reguliere basisschool en de ouders begeleid.