In de groepen geel is het herfstproject geopend door twee kabouters (ssst, niet verklappen, het waren juf Diana en juf Marthe)