De afgelopen periode is er door leergroep rood, blauw en oranje gewerkt rondom het thema ‘En toen?’. In de aula is een prachtig slot te vinden. De komende periode wordt het thema afgerond.