Klachten

Bestuur en personeel van De Dijk vinden het belangrijk, dat allen, die op welke wijze dan ook in de school actief zijn, zorgvuldig met elkaar omgaan. Gedrag of uitlatingen in de intieme sfeer kunnen de verhoudingen verstoren.
We spreken dan van ongewenste intimiteiten.

Samen met de andere scholen in Maas en Waal zijn er enkele vertrouwenspersonen aangewezen.
Deze kunnen advies geven, bemiddelen en zonodig verwijzen naar hulpverleners en/of de klachtencommissie.
Uiteraard zijn de vertrouwenspersoon verplicht tot geheimhouding; hun namen en adressen zijn in het jaarboekje opgenomen.

Hieronder treft u de klachtenregeling aan.

Klachtenregeling 2017 Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal (01-07-2017)