MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit medewerkers en uit ouders. Met ingang van schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit zes leden. Via de MR kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht.

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals bijvoorbeeld:

 • veranderingen in onderwijs doelstellingen
 • schooltijdenregeling
 • inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende taakverdeling
 • de begroting
 • arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen

 

Elke ouder en elk personeelslid kan terecht bij de MR voor advies of vragen over schoolzaken.

Huidige samenstelling:

 • Namens het schoolteam:
  • Sabina Vink (voorzitter)
  • Fia Calen (secretaris)
  • Anouk Gerrits-den Hollander
 • Namens de ouders:
  • Ingrid van den Berg-van den Broek (moeder van Esmee leergroep blauw)
  • Esther Roelofs-Rutjes (moeder van Tom (leergroep oranje) en Thijs (leergroep blauw)
  • Eveline Visscher (moeder van Niels leergroep rood)

 

De MR heeft voor dit schooljaar op de volgende data een vergadering gepland:

Maandag 3 september 2018

Dinsdag 20 november 2018

Dinsdag 29 januari 2019

Dinsdag 26 maart 2019

Dinsdag 7 mei 2019

Dinsdag 18 juni 2019

 

 

Gasten zijn welkom bij het openbare deel van een MR-vergadering, maar dienen zich vooraf aan te melden bij één van de MR-leden of via de mail; mr@sbodedijk.nl .

 

Foto van huidige MR volgt

 

Hieronder de notulen van de MR-vergaderingen van schooljaar 2018-2019

 

Hieronder de notulen van de MR-vergaderingen van schooljaar 2017-2018